Dynasty tietopalvelu Haku RSS Paraisten kaupunki

RSS-linkki

https://parainen.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Bibliotekschef/Kirjastopäällikkö 22.11.2023
Fortsättning på avtal om transport av Pargas stads interna post och material
Chef för småbarnspedagogik/Varhaiskasvatuspäällikkö 13.11.2023
Val av barnskötare inom småbarnspedagogik till Tennby familjedaghem för tiden 4.12.2023-31.7.2024 (Kuntarekry 557601) Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta Tennbyn perhepäiväkotiin ajalle 4.12.2023-...
Ekonomichef/Talouspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Fastighetschef/Kiinteistöpäällikkö 27.11.2023
Hankintapäätös: Koivuhaan koulun ovet
Flyktingkoordinator/Pakolaiskoordinaattori Ei julkaistuja päätöksiä
Förvaltningschef/Hallintopäällikkö 03.11.2023
Teknisen päällikön virkavapaan myöntäminen
IT-chef/IT-päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Kulturchef/Kulttuuripäällikkö 30.11.2023
Val av kultur- och hembygdspristagare
Ledande byggnadsinspektör/Johtava rakennustarkastaja Ei julkaistuja päätöksiä
Ledande miljövårdsinspektör/Johtava ympäristönsuojelutarkastaja 16.11.2023
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan
Livskraftschef/Elinvoimapäällikkö 07.12.2023
Anställning av flyktingkoordinatorn i tjänsteförhållande
Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Näringslivschef/Elinkeinopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Opetuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Personalchef/Henkilöstöpäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Samhällsingenjör/Yhdyskuntainsinööri 20.11.2023
Fördelning av vägunderhållsbidrag 2023, väglag / Kunnossapitoavustusten jakaminen vuonna 2023, tiekunnat
Stadsdirektör/ Kaupunginjohtaja 13.11.2023
Inköp av dataskyddsombudstjänster från och med 16.10.2023 / Tietosuojavastaavan palvelujen ostaminen 16.10.2023 lukien
Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti 07.12.2023
Förhandsbeslut enligt Förköpslagen, Bollböle
Teknisk chef/Tekninen päällikkö 05.12.2023
Beslut om flytt och skrotning av den vita trålaren vid Ernholm
Turismchef/Matkailupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Utbildningschef 05.12.2023
Val av tvåspråkig ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik fr.o.m 2.1.2024 tillsvidare (Kuntarekry 561755) Kaksikielisen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan valinta 2.1.2024 l...